Liczba osób na basenie przy ul. Wojska Polskiego

Aktualna liczba osób na basenie:

0

Ilość wolnych miejsc:

85


Liczba osób na basenie przy ul. Sportowa 8

Aktualna liczba osób na basenie:

0

Ilość wolnych miejsc:

55

Kontrola wody

Komunikat o stanie jakości wody na pływalniach Zespołu Krytych Pływalni

 

Pływalnia ul. Sportowa 8

 

Obieg

Basen Sportowy

Jacuzzi

Natryski

 

Ocena parametrów mikrobiologicznych

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

06.2018

 

Ocena parametrów fizykochemicznych

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

 

Nie podlega badaniu

Parametry odbiegające od wymagań

Chlor związany

Potencjał Redox

Chlor związany

Potencjał Redox

 

-

 

Podejmowane działania

Częściowa wymiana wody. basenowej

Kalibracja sond.

Dezynfekcja złoża filtracyjnego.

Częściowa wymiana wody basenowej.

Kalibracja sond.

Dezynfekcja złoża filtracyjnego.

 

 

-

 

Pływalnia ul. Wojska Polskiego 45a

 Obieg

Basen Sportowy

Basen do nauki pływania dla dzieci

Jacuzzi

Natryski

Ocena parametrów mikrobiologicznych

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

06.2018

Ocena parametrów fizykochemicznych

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

2019.01.18

 

Nie podlega badaniu

Parametry odbiegające od wymagań

Chlor związany

Potencjał Redox

Chlor związany

Potencjał Redox

Chlor związany

Potencjał Redox

 

-

 

 

Podejmowane działania

Częściowa wymiana wody basenowej.

Kalibracja sond.

Dezynfekcja złoża filtracyjnego.

 

 

Kalibracja sond

 

Częściowa wymiana wody basenowej.

Kalibracja sond.

Dezynfekcja złoża filtracyjnego.

 

 

 

-

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie ZKP w Krośnie.

 

Legenda:

 

- woda nadaje się do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji

 

 - nie spełnia wymagań fizykochemicznych, można korzystać z kąpieli, uprawiania sportu  i  rekreacji

 

- woda nie nadaje się do pływania kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji

 

- aktualnie prowadzone są badania wody w laboratorium

 

 


GODZINY OTWARCIA

Basen

ul. Sportowa 8
Pn - Pt: 7:00 - 22:00
(do godz. 14:00 rezerwacja
dla szkół)
Sobota: 10:00-20:00
Niedziela: 10:00-20:00

Gimnastyka w wodzie:

poniedziałek godz. 19.00-19.45

środa godz. 18.15-19.00

piątek godz. 19.00-19.45

 

Basen
ul. Wojska Polskiego 45a
Pn - Pt: 6:00-22:00
Sob, Nie, święta: 8:00-22:00

Gimnastyka w wodzie:

poniedziałek godz. 20.00-20.45

środa godz. 19.00-19.45

piątek godz. 20.00-20.45